Skip to content

Werkwijze

Na een eventueel kennismakingsbezoek, dat vrijblijvend is, zijn er verschillende werkwijzen mogelijk, wat natuurlijk afhangt van uw wensen en mogelijkheden.

Voorbeelden:

  1. Periodiek (bijvoorbeeld per kwartaal of per maand) bezorgt u de administratie en andere benodigde documenten op kantoor. De administratie, samen met de eventuele andere bescheiden en het actuele resultaat/ balans overzicht, krijgt u retour, zodat u altijd op de hoogte bent van de actuele gegevens. Tevens wordt de aangifte omzetbelasting, en eventueel loonbelasting, ingevuld. Aan het eind van het kalenderjaar worden dan de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting van u en uw eventuele vennoten / partners opgemaakt.
  2. Periodiek (bijvoorbeeld per kwartaal of per maand) boekt u zelf de administratie. Dit kan in excel of in een boekhoudpakket. Per e-mail of anderszins bezorgt u de geboekte administratie op kantoor. Deze wordt gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd. Dan wordt de aangifte omzetbelasting opgesteld. Het is ook mogelijk dat u de aangifte omzetbelasting zelf invult. Aan het eind van het kalenderjaar worden dan de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting van u en uw eventuele vennoten / partners opgemaakt. Indien noodzakelijk wordt dan tevens de suppletie omzetbelasting gemaakt. Voor deze werkwijze is uiteraard wel enige kennis vereist van boekhouden!
  3. U verzamelt gedurende het jaar alle benodigde bescheiden/ documenten van uw bedrijf en aan de hand hiervan wordt aan het eind van het jaar uw gehele administratie in het boekhoudsysteem geboekt. Vervolgens worden de aangiften omzetbelasting/ inkomstenbelasting en eventueel loonbelasting verzorgd. Tevens wordt dan de jaarrekening opgesteld. Alle boekingsverslagen ontvangt u retour, voor uw eigen archief (en voor de zogenaamde ‘bewaarplicht’, wat een eis is vanuit de belastingdienst).
  4. Ik kom bij u of uw bedrijf om de administratie van de betreffende maand/ kwartaal in te boeken. Tevens verzorg ik dan de aangifte omzetbelasting (en eventueel loonbelasting).

Indien u speciale wensen/ ideeën heeft, kunnen deze altijd besproken worden

flag-3035553_1920