Skip to content

Privacy Regelement

Privacy Regelement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT


Adria Administratiekantoor kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Adria Administratiekantoor, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Adria Administratiekantoor verstrekt.

Adria Administratiekantoor kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM Adria Administratiekantoor GEGEVENS NODIG HEEFT

Adria Administratiekantoor verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Adria Administratiekantoor uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit (juridische( dienstverlening.

HOE LANG Adria Administratiekantoor GEGEVENS BEWAART

Adria Administratiekantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Adria Administratiekantoor verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Adria Administratiekantoor worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Adria Administratiekantoor gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Adria Administratiekantoor maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Adria Administratiekantoor bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Adria Administratiekantoor te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Adria Administratiekantoor heeft hier geen invloed op. Adria Administratiekantoor heeft Google geen toestemming gegeven om via Adria Administratiekantoor verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@adria-administratiekantoor.nl. Adria Administratiekantoor zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Adria Administratiekantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Adria Administratiekantoor maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Adria Administratiekantoor verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Adria Administratiekantoor op via info@adria-administratiekantoor.nl.

www.adria-administratiekantoor.nl is een website van Adria Administratiekantoor.

Adria Administratiekantoor is als volgt te bereiken:

Postadres: Tsjomme Wiardaleane 3
Vestigingsadres: Sneek
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01142311
Telefoon: 0515-423783
E-mailadres: info@adria-administratiekantoor.nl