Skip to content
rawpixel-780494-unsplash

Diensten

Voor onze klanten verzorgen wij naast de hele boekhouding:

 ▪ de jaarrekening
▪ de aangifte omzetbelasting en eventueel ook loonbelasting
▪ de aangifte inkomstenbelasting

Afhankelijk van de aangifteperiode ontvangt u, op verzoek, een maand-, kwartaal- dan wel jaaroverzicht van de omzet en kosten. Hierdoor bent u in staat al tijdens het jaar te zien in hoeverre uw budget is gehaald.

Tevens is het mogelijk dat wij u helpen bij:
▪ het verstrekken van diverse (financiële- of fiscale) adviezen
▪ het verzorgen van uw debiteuren- en crediteurenbeheer
▪ het opstarten van uw startende onderneming
▪ het maken van het ondernemingsplan
▪ het invullen van allerhande financiële bescheiden zoals die gevraagd kunnen
worden door allerhande overheidsinstellingen of bank

Maar het is ook mogelijk om u van dienst te zijn indien u even niet beschikt over uw eigen personeel. Dus die medewerkster die met zwangerschapsverlof is of die medewerker die voor een tijd uit de running is.
Op parttime, maar zelfs op fulltime basis kunnen wij u, tijdelijk of voor langere duur, van dienst zijn.